Eyewitness News8 July 2024 | 17:04

Kwezanamuhla: Likhungethwe amakhaza izwe lonke namhlanje, kudaleke umonakalo eWestern Cape

Izindaba zesiZulu no Kwazi Kwaza. #isizuluEWN

Kwezanamuhla: Likhungethwe amakhaza izwe lonke namhlanje, kudaleke umonakalo eWestern Cape